TRX AGTC

Bliv certificeret TRX coach.
Med dette kursus har du nået toppen af TRX kursusrejsen. 
Det er her du bliver Certificeret TRXcoach Ikke dermed sagt, at du ikke kan lære mere om TRX, men med et AGTC-kursus i rygsækken får du udbygget på alle de værktøjer du i forvejen har med dig fra de andre TRX kurser. 
Dette kursus er kun for dig der allerede har deltaget på både STC, FTC og GTC-kurserne*. Pladserne vil blive fordelt efter deltagere der har alle tre kurser først, herefter ansøgere der har STC og GTC.

Ansøgningerne og godkendelse af tilmelding behandles efter først til mølle princippet. Når din ansøgning er godkendt modtager du en e-mail med en faktura. Når vi har modtaget din betaling er du endelig tilmeldt.

Der er totalt 10 kursuspladser.
Tilmelding sker via ansøgning pr. e-mail.

 

 

TRX certificeringskursus: TRX AGTC.

Dette 2-dages livekursus vil udbygge på alle de værktøjer du allerede har fået med dig, på de 3 foregående kurser, og derudover gå i dybden med programmering. Kurset vil hjælpe dig med at drive din TRX forretning og give dig mulighed for at øge tiltrækningen af kunder. Du kommer til at beherske omfattende coachingteknikker, der kan implementeres i personlig træning og på små og store hold. Du får et indgående indblik i og en grundlæggende forståelse af diverse programmeringsmetoder.

TRX AGTC inkluderer en personlig og fokuseret feedback til hver enkelt deltager med vægt på "den samlede oplevelse" af dig som træner. 

Dette i kombination med videnskaben bag TRX programmering, vil du efter kurset stå med en solid ballast af viden og nogle særdeles stærke færdigheder, som giver dig værktøjerne til at kunne levere den ultimative oplevelse inden for TRX træning.

Til sammenligning med de øvrige TRX-kurser du har deltaget på, er det vigtigt at forstå, at dette er et  intensivt kursus, som udover krav til deltagelse også følges op med en test, som skal bestås for at du kan få udstedt et certifikat og kan benytte betegnelsen"certificeret TRX-coach". 

Når du har bestået dette kursus vil du være i stand til:

- At anvende TRX Foundational Movement Coaching i små og store grupper
- Lære deltagerne korrekt positionering samt at afhjælpe de almindelige fejl gennem effektivt cueing
- Levere individualiserede træningsoplevelser til hold
- Spotte restriktioner i mobilitet / styrke / koordination i store og små grupper
- Demonstrere gode kompetencer i TRX-bevægelsesbaserede træningsprogrammer
-Anvende TRX-træningsprincipperne med andre redskaber
-Evaluere effektiviteten af hver træning gennem vores "TRX Programlægningslinser"
-Skabe et koncept, der med succes vil levere både en stor oplevelse, men også store resultater for den enkelte deltager gennem et 18-dages tilrettelagt, periodiseret programforløb.

*Krav for at deltage på TRX AGTC


Du har deltaget på:
TRX Suspension Training Course (STC) - efter 5. december 2015
TRX Group Training Course (GTC) - efter september 2016
TRX Functional Training Course (TRX FTC)

Pladserne tildeles således at ansøgere, som har alle 3 ovennævte kurser, vil blive vurderet først. Herefter vurderes ansøgere, som minimum har taget TRX STC og TRX GTC.

Du kan stadig nå at tage de TRX-kurser du eventuelt måtte mangle. Hold dig derfor ikke tilbage for at ansøge, men sørg for at notere i din ansøgning, hvornår du tager de manglende kurser. 

-  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  

Ansøgningsprocessen er som følgende:

For at komme i betragtning til at kunne deltage på kurset, skal du sende din ansøgning til: [email protected] 

I din ansøgning skal fremgå:

Navn, adresse og telefonnummer
Dato for gennemført TRX STC
Dato for gennemført TRX GTC
Dato for gennemført TRX FTC

Eventuelt hvilke datoer, du har tilmeldt dig de kurser, du mangler for at opfylde kravene.

Opfylder du alle TRX AGTC-forudsætningerne beskrevet ovenfor, vil du modtage en bekræftelse samt faktura pr. e-mail. Når vi har modtaget din indbetaling af fakturaen, vil du blive endelig registreret på kurset. 
Der er 10 kursuspladser, og man optages efter først til mølle princippet.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

TRX AGTC kurset indeholder:

TRX certificeringskursus over 2 dage

Elektronisk pre-study materiale

1 pre-study gennemgang online  (kan ses on-demand efterfølgende, hvis du er forhindret)

1 "spørgetime" online, hvor du kan stille alle dine spørgsmål

1 stk. fysisk kursusmanual (udleveres på 1. kursusdag)

18 timers undervisning (undervisning foregår på engelsk)

Efterfølgende teoretisk online eksamen - også på engelsk

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Dagsorden og forberedelse til kurset:

Forberedelse:

Op til kurset vil du modtage en e-mail, der indeholder prestudy-materiale til din forberedelse, så du er klar til at levere din første teach back på kurset dag 1. Vi vil som noget nyt, afholde 2 online spørgetimer op til kurset, for at sikre at I alle er klar. Kurset afholdes på engelsk, men du bestemmer selv, om du vil undervise på engelsk eller dansk. Det kan være en fordel at forberede og undervise på engelsk, da kursusmateriale og den efterfølgende test er på engelsk.


Dagsorden:
Dag 1: Coaching
TRX og TRX træningsfilosofi
Introduktion til mobilitetsteori- og øvelser
FLAC (Focus, Learn, Apply and Challenge)
TRX Programming Lenses

Dag 2: Erfaring gør en forskel (Experience Matters)
Fokus på avancerede øvelser, der hjælper dig til at skabe bedre relationer med dine medlemmer/klkienter for på den måde nemmere at fastholde og skabe mere omtale 

Sikre at du, når du vender hjem fra kurset, vil kunne levere en virkelig stærk TRX-træningsoplevelse

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Efter Kurset: 
Efter kurset skal du gennemgå online certificeringseksamen, som du skal gennemføre med 80% korrekt score for at bestå.


TRX AGTC Programmering:
Minutiøst designet program, der maksimerer resultater og giver den bedste oplevelse for dine medlemmer uanset færdigheder og niveau. Programmet indeholder:

18 træningssessioner, der grundigt er struktureret med progression over fire, seks eller otte uger alt afhængig af, hvordan du planlægger dit forløb

Hver træningssession indeholder opvarmning og cool down (også kaldet recover/reload), cardiointervaller og teamworkøvelser.

Test i start og slut af hele forløbet, så dine deltagere evalueres både første og sidste dag

I hver træningssession er der indarbejdet udfordringer, der fremmer såvel samarbejde som konkurrence på holdet

TRX FLAC konceptet sikrer den rigtige progression

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Sådan bliver du certificeret:

Du skal kunne opfylde forudsætningerne beskrevet ovenfor

Ansøg og bliv registreret på TRX AGTC

Forbered og gennemgå dit Pre-study materiale

Deltag på begge kursusdage (NOTE: Du vil blive evalueret i løbet af kurset og skal opnå en bestemt score for at bestå kurset). Er du fraværende mere end 90 minutter fra livekurset, vil du ikke kunne certificeres.

Gennemføre og bestå online eksamen efterfølgende inden for 30 dage.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  


Yderligere informationer:

Efter at have bestået TRX AGTC kurset (du vil blive evalueret i løbet af kurset og skal bestå kurset, herudover skal du gennemføre og bestå den efterfølgende teoretiske online eksamen), er du TRX Certified Group Trainer. 
Du vil modtage en elektronisk TRX Qualification, der identificerer at du har deltaget på kurset. Du vil ligeledes modtage bevis for certificering, når du har deltaget og bestået såvel live kursus som efterfølgende online eksamen. Denne certificering kan udskrives og gemmes til eget brug. 

Akkrediteringer: CECs: ACE 1.6, NASM 1.8, NSCA 1,6, AFAA 15, Can Fit Pro 4, and PTA Global 15.


Kursusmateriale: 
Du vil modtage en elektronisk version af dit Pre-study-materiale inden kurset. På 1. kursusdag får du udleveret en fysisk kursusmanual, som du kan beholde. Alt materiale er på engelsk, ligesom kurset også afholdes på engelsk.

 

Fakturering, refundering og fortrydelsesret:

Der kan ikke opnås rabat med koder eller rabataftaler på TRX AGTC-kurset.

Kurser, der skal faktureres virksomheder, tillægges moms jv.  momspligten i § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. 

Kursusgebyrer refunderes ikke. 
Skulle active aid aflyse kurset, vil tilmeldte modtage en komplet refusion. Anmodninger om ændring af tilmelding fra et kursus til et andet skal ske til active aid via e-mail på [email protected] mindst 14 dage før kursusdatoen. Anmodninger fremsat mindre end 14 dage før kursusdato er underlagt et omlægningsgebyr på DKR 700,-. Deltagere kan overføre deres kursusregistrering til en anden person der ligeledes opfylder kravene til deltagelse, mod et gebyr på DKR 400,-. Alle deltagere skal bestå kurset for at modtage et certifikat og -eller CEC'er. Enhver deltager der mangler 90 minutter eller mere af kurset, vil ikke være berettiget til at modtage et Certifikat og -eller CEC’er. Refusion, hverken helt eller delvist, vil blive givet til deltagere, der ikke gennemfører eller består hele kurset.

OBS: Tilmelding er bindende.